Wapno
Oferujemy wapno hydratyzowane Bielik 

 

Cement
Oferujemy cement Górażdże oraz z cementowni Warta – Działoszyn